Nam sinh Huế tổng điểm cao nhất Olympia 23 ẵm vé thi Quý II: Trong tích tắc thắng luôn một phần thi

Nam sinh Huế tổng điểm cao nhất Olympia 23 ẵm vé thi Quý II: Trong tích tắc thắng luôn một phần thi
TPO - Thí sinh đang có thành tích tổng điểm cao nhất Đường lên đỉnh Olympia 23 Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế) có chiến thắng thuyết phục giành vòng nguyệt quế tháng. Đặc biệt, cậu đã san bằng một thành tích khác liên tục giữ vững suốt 24 trận; xác lập một thành tích thời gian giải từ khóa phần thi Vượt chướng ngại vật.
Lai Châu có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch

Lai Châu có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch

H&K G11 – Súng trường sử dụng đạn không vỏ

H&K G11 – Súng trường sử dụng đạn không vỏ

Sát thủ diệt hạm - tên lửa hành trình siêu thanh P-800 Onyx

Sát thủ diệt hạm - tên lửa hành trình siêu thanh P-800 Onyx

Phần lông bàn chải ở 2 bên thang cuốn có thật sự để làm sạch giày?

Phần lông bàn chải ở 2 bên thang cuốn có thật sự để làm sạch giày?

Sức mạnh của 'khu trục hạm bỏ túi' Đô đốc Gorshkov

Sức mạnh của 'khu trục hạm bỏ túi' Đô đốc Gorshkov