Có 258 kết quả :

Mỹ-Taliban có tỉnh ngộ?

Mỹ-Taliban có tỉnh ngộ?

TP - Mỹ tìm diệt al-Qaeda sau loạt khủng bố 11/9/2001 rồi tấn công vào Afghanistan và lật đổ Taliban. Ngay lúc đó, thủ lĩnh Taliban Mohammed Omar thề rằng họ sẽ quay trở lại Kabul.