Xây dựng kênh YouTube để kết nối, lan tỏa hình ảnh Đoàn Thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đưa ra nhiều giải pháp để phấn đấu thực hiện 10 chỉ tiêu; trong đó, sẽ triển khai xây dựng 1 fanpage, 1 kênh YouTube để kết nối, lan tỏa thông tin, hình ảnh đoàn thanh niên.

Ngày 13/7, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự chương trình có ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật; anh Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn khối các cơ quan T.Ư.

Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đoàn cấp cơ sở, trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, gồm 3 chi đoàn với tổng số 70 đoàn viên, độ tuổi trung bình 29,5 tuổi; trong đó, có 21 đoàn viên là đảng viên; trình độ Tiến sĩ có 6 đoàn viên, Thạc sĩ là 37 đoàn viên…

Xây dựng kênh YouTube để kết nối, lan tỏa hình ảnh Đoàn Thanh niên ảnh 1

Đại hội Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, đoàn viên, thanh niên Nhà xuất bản trực tiếp tham gia và đóng góp thực hiện nhiều bộ sách quan trọng, sách Trung ương đặt hàng, sách dịch tặng nước bạn Lào, sách thuộc Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, các bộ tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa được chú trọng, đề cao tấm lòng nhân ái, đạo lý uống nước nhớ nguồn, lối sống văn hóa, nghĩa tình, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên với bản thân, gia đình và xã hội.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng sáng tạo” do Trung ương Đoàn phát động, các đoàn viên, thanh niên Nhà xuất bản luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong công tác chuyên môn. Cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở” và phong trào “Ba trách nhiệm” được triển khai theo hướng thực chất, trí tuệ gắn với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đã góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo của cán bộ, viên chức, người lao động trẻ. Nhiều sáng kiến của các đoàn viên thanh niên được Hội đồng sáng kiến Nhà xuất bản công nhận, mang lại ý nghĩa thiết thực, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.

Trong hoạt động chuyên môn hàng ngày từ xây dựng kế hoạch đề tài, tổ chức biên tập nội dung, tổ chức in đến phát hành sách..., đoàn viên luôn đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin. Đoàn viên, thanh niên cũng tham gia vào các công tác số hóa sách, vận hành hệ thống web và hệ thống đọc sách điện tử của Nhà xuất bản. Đặc biệt, việc truyền thông sách trên mạng xã hội được đoàn viên, thanh niên tích cực đẩy mạnh, góp phần lan tỏa văn hóa đọc cũng như độ nhận diện của Nhà xuất bản đến đông đảo bạn đọc.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng sáng tạo” do Trung ương Đoàn phát động, các đoàn viên, thanh niên Nhà xuất bản luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong công tác chuyên môn. Cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở” và phong trào “Ba trách nhiệm” được triển khai theo hướng thực chất, trí tuệ gắn với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đã góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo của cán bộ, viên chức, người lao động trẻ. Nhiều sáng kiến của các đoàn viên thanh niên được Hội đồng sáng kiến Nhà xuất bản công nhận, mang lại ý nghĩa thiết thực, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.

Xây dựng kênh YouTube để kết nối, lan tỏa hình ảnh Đoàn Thanh niên ảnh 2

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đặt ra 10 chỉ tiêu phấn đấu. Tuổi trẻ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đưa ra các giải pháp: sẽ phát động phong trào “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một cuốn sách hay”; gắn phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” với phong trào xung kích, sáng tạo góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, sẽ triển khai xây dựng 1 fanpage, 1 kênh YouTube của Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản để kết nối, lan tỏa thông tin, hình ảnh đoàn thanh niên.

Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng chú trọng tổ chức các chương trình đồng hành, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, như: Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”, chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, cuộc vận động “Mỗi thanh niên một môn thể thao làm bạn” và phong trào “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”…

Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 11 anh, chị; bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan T.Ư.

MỚI - NÓNG