Có 49 kết quả :

Từ ngày 6/7, người từ địa phương có dịch về Đà Nẵng phải cách ly 21 ngày và tự trả phí

Từ ngày 6/7, người từ địa phương có dịch về Đà Nẵng phải cách ly 21 ngày và tự trả phí

TPO - Thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương từ ngày 6/7, áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly y tế tập trung 21 ngày tự trả phí (bao gồm chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở lưu trú được Ban chỉ đạo thiết lập là cơ sở cách ly tập trung đối với tất cả trường hợp đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch.