Có 166 kết quả :

Tiêu chí nào phong hàm tướng cho giám đốc công an tỉnh?

Tiêu chí nào phong hàm tướng cho giám đốc công an tỉnh?

TP - Quy định giám đốc công an tỉnh, thành phố loại 1 “không quá 11” tướng; chênh lệch hàm cấp tướng giữa lực lượng công an với quân đội là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, cho ý kiến khi thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), ngày 6/11.