Có 155 kết quả :

Bí thư Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tập trung thể chế hóa các chủ trương về tiết kiệm, chống lãng phí

TPO - "Trong chống tham nhũng, tiêu cực thì hiệu quả rõ, nhưng phòng thì hiệu quả còn mờ nên cần tập trung thể chế hóa các chủ trương về tiết kiệm, chống lãng phí. Ngoài ra, cần sớm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đánh giá cán bộ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm", Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.
25 biểu hiện của cán bộ vi phạm kỷ cương, kỷ luật

25 biểu hiện của cán bộ vi phạm kỷ cương, kỷ luật

TP - Chỉ thị số 24- CT/TU của Thành ủy Hà Nội đã gợi ý 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố. Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, đối chiếu, khắc phục những tồn tại, hạn chế nâng cao hiệu quả công việc.