Xây dựng phát triển thị trường lao động Hà Nội trên 3 trụ cột

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, ngành LĐTB&XH thành phố cần sớm hoàn thiện đề án phát triển thị trường lao động trên địa bàn Thủ đô, dựa trên 3 trụ cột là nguồn lực văn hiến văn hóa, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Ngày 23/10, Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã triển khai giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII và Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Trước đó Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” và Nghị quyết số 09-NQ/TU về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Theo Sở LĐTB&XH Hà Nội, thực hiện Chương trình 06 và Nghị quyết 09, Sở đã chỉ đẩy mạnh truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực bằng nhiều hình thức. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng tập trung đẩy mạnh tuyển sinh, giải quyết việc làm, gắn đào tạo nghề với hợp tác doanh nghiệp.

Xây dựng phát triển thị trường lao động Hà Nội trên 3 trụ cột ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi làm việc

Về thực hiện các chỉ tiêu tại Chương trình 06 và Nghị quyết 09, hiện đơn vị có 2 chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo và lao động có bằng cấp chứng chỉ lần lượt đạt 80% và 60%. Chỉ tiêu số lao động được đào tạo nghề hằng năm là 230.000 lượt, vượt so với chỉ tiêu đặt ra.

Tại buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả của Sở LĐTB&XH trong việc triển khai thực hiện Chương trình 06, Nghị quyết 09 của Thành ủy.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị ngành LĐTB&XH Thủ đô tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ hơn về những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất kiến nghị cụ thể, theo nhóm. Trong đó, nêu rõ trách nhiệm của lãnh đạo ngành, cụ thể là người đứng đầu.

Xây dựng phát triển thị trường lao động Hà Nội trên 3 trụ cột ảnh 2

Tư vấn việc làm cho người lao động tại hội chợ việc làm Thủ đô

Trên cơ sở đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện đề án phát triển thị trường lao động trên địa bàn thành phố, trong đó làm rõ 6 yêu cầu của thị trường lao động. Ngoài ra, cần nghiên cứu kỹ định hướng quy hoạch, đề án phát triển thị trường lao động trên 3 trụ cột là nguồn lực văn hiến văn hóa, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Từ đó, xem lại thực tế đang có gì, cần như thế nào để phát triển hiệu quả và bền vững.

MỚI - NÓNG