Có 12 kết quả :

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải

Quá nhiều loại quỹ sẽ tạo gánh nặng cho người dân

TPO - “Chúng ta huy động nguồn lực nhưng phải tập trung nguồn lực và phải tạo môi trường đầu tư tốt. Nếu để nhiều quỹ quá sẽ tạo gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp, gia tăng sức ép quản lý và làm loãng nguồn thu”, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải nêu.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Quốc hội - Ảnh: Như Ý

Lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội

TPO - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ khóa XIV, có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Quốc hội, đòi hỏi phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc để hoàn thành các nhiệm vụ.