Có 74 kết quả :

Mua nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện bán: Cẩn thận trắng tay

Mua nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện bán: Cẩn thận trắng tay

TPO - Theo các chuyên gia pháp lý các hợp đồng đặt cọc hoặc "Văn bản thỏa thuận" mua bán nhà ở xã hội (NOXH) chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, được coi là thỏa thuận vô hiệu, không có giá trị về mặt pháp lý, do đó nếu mua nhà theo hình thức này, người mua có rất nhiều rủi ro, thậm chí trắng tay.