Có 22 kết quả :

Ông Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung: Nếu muốn làm ăn chỉ cần gửi gắm một câu... tiền cũng nhiều hơn

TPO - “Cá nhân tôi có nhiều điều kiện, nếu muốn làm ăn, chỉ cần gửi gắm một câu trong lĩnh vực của mình hoặc dùng một chỉ đạo với cấp dưới cũng có tiền, thậm chí tiền nhiều hơn làm việc này. Tôi không bao giờ làm, lương tâm con người sao làm ăn trắng trợn như thế”, ông Chung nói tại toà.