Có 13 kết quả :

Trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia

TP - Chiều 9/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình Quốc hội miễn nhiệm các phó chủ tịch, ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Hai phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia được đề nghị miễn nhiệm, gồm ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ và bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước.