74 người ngoài Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường
Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường
TPO - Trong tổng số 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội trên cả nước, có 74 người ngoài Đảng. Người ứng cử cao tuổi nhất là 77 tuổi; người ứng cử trẻ nhất là 24 tuổi.

Chiều 27/4, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Cũng trong ngày 27/4, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Có tổng cộng 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XV.

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại thành phố Hà Nội có 49 người ứng cử, với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 29 đại biểu (Trung ương 12 và địa phương 17 đại biểu).

Tại TP.HCM có tổng số 50 người ứng cử để bầu tổng số 30 đại biểu (Trung ương 13, địa phương 17).

Thành phố Hải Phòng có tổng số 15 người ứng cử để bầu 9 đại biểu (Trung ương 4, địa phương 5)

Tại thành phố Đà Nẵng, có 10 người ứng cử và tổng số được bầu là 6 đại biểu.

Trong khi đó, thành phố Cầu Thơ có 13 người ứng cử để bầu 7 đại biểu…

Về cơ cấu kết hợp chung của cả nước, người ứng cử là phụ nữ có 393 người, tỷ lệ 45,28%; người ứng cử ngoài Đảng 74 người, tỷ lệ 8,53%; dân tộc thiểu số 185 người, chiếm tỷ lệ 21,31%.

Cũng theo Chánh Văn phòng, số lượng người ứng cử tái cử là 205 người; đại biểu trẻ tuổi ứng cử (dưới 40 tuổi) 224 người, tỷ lệ trên 25,8%. Trong đó, người cao tuổi nhất 77 tuổi, trẻ tuổi nhất 24 tuổi.

Trong số 203 người ứng cử ở Trung ương, các cơ quan Đảng có 11 người; cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp 5 người; các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) 129 người; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ 15 người…

Trong số 665 người ứng cử ở địa phương, có 70 người ngoài Đảng; 106 người ứng cử là đại biểu Quốc hội tái cử.

MỚI - NÓNG