Tiểu ban Nhân sự Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ nhất

Tiểu ban Nhân sự Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành phiên họp thứ nhất. Ảnh Nhật Minh
Tiểu ban Nhân sự Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành phiên họp thứ nhất. Ảnh Nhật Minh
TPO - Tiểu ban Nhân sự cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để lựa chọn bầu đủ số lượng; đảm bảo tiêu chuẩn người ứng cử.

Ngày 6/1, Tiểu ban Nhân sự Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành phiên họp thứ nhất. Tiểu ban nhân sự gồm 8 thành viên, do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia Tòng Thị Phóng làm Trưởng ban.

Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác nhân sự, hồ sơ, người ứng cử, danh sách chính thức người ứng cử, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương, xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, số lượng đại biểu Quốc hội Khóa XV đã được quy định là 500 đại biểu. Khối lượng công việc của Tiểu ban nhân sự rất nhiều. Với tinh thần nghiêm túc, Tiểu ban Nhân sự cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để lựa chọn bầu đủ số lượng; đảm bảo tiêu chuẩn người ứng cử.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đây là yêu cầu rất cao, phải bảo đảm về cơ cấu, ngành nghề, cơ cấu giới tính. Cùng với đó, phải bảo đảm tính đại diện các ngành, dân tộc, các tầng lớp nhân dân.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe hai tờ trình về dự kiến, số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nội dung của phiên họp thứ Nhất Tiểu ban Nhân sự sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp tới.

Tiểu ban Nhân sự sẽ làm việc thường xuyên, liên tục để tham mưu giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 dự kiến vào ngày 23/5/2021.

MỚI - NÓNG