Có 80 kết quả :

TPHCM hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2022

TPHCM hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2022

TPO - TPHCM đã triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo cho từng người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo trong Chương trình Giảm nghèo bền vững thành phố đạt hiệu quả, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2022.
Lào Cai nỗ lực xóa vùng 'lõi nghèo'

Lào Cai nỗ lực xóa vùng 'lõi nghèo'

TPO - Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới có trên 60% là đồng bào DTTS sinh sống. Thực hiện Các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai đã cụ thể hóa công tác giảm nghèo bằng nhiều giải pháp thiết thực, giúp đồng bào sống ở các khu vực “lõi nghèo” có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo.
Thách thức tăng thu nhập và giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới ở Kon Tum

Thách thức tăng thu nhập và giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới ở Kon Tum

TPO - Năm 2022 là năm đầu triển khai thực hiện, đánh giá xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 với nhiều nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí yêu cầu tương đối cao. Điều này đặt ra nhiều thách thức với các địa phương trong quá trình thực hiện chương trình, đặc biệt là thu nhập và nghèo đa chiều.
Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3,3%/năm

Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3,3%/năm

TPO - Thực hiện phong trào thi đua "Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3,3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 (trong đó huyện Trạm Tấu giảm 6,5%/năm, huyện Mù Cang Chải giảm 7,67%/năm). Phấn đấu đến năm cuối cùng của giai đoạn 2021 - 2025, 100% các hộ nghèo, cận nghèo có đủ điều kiện và nhu cầu đều được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội.