Ninh Bình đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch số 106/KH-BCĐ, UBND tỉnh yêu cầu việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền; sự giám sát của cơ quan Mặt trận tổ quốc; sự tham gia của các cấp hội, đoàn thể và của người dân; phải được thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ về thời gian; bảo đảm tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ; kết quả điều tra phải phản ánh đúng thực tế tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống của Nhân dân; tránh tình trạng chạy theo chỉ tiêu, thành tích, phản ảnh sai lệch thực tế về số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình.

Ninh Bình đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023 ảnh 1
Năm 2023, Ninh Bình phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 0,25% (khoảng 767 hộ) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh minh họa

Đối tượng, phạm vi áp dụng đối với toàn bộ hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Hộ gia đình thuộc diện rà soát là những người đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một nơi ở hợp pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về cư trú. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đưa ra nội dung, quy trình, phương pháp để rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ động tham mưu giúp Ban Chỉ đạo trong công tác chỉ đạo triển khai, hướng dẫn thực hiện tổ chức tập huấn, ban hành hướng dẫn chi tiết quy trình rà soát, phương pháp phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; thống nhất mẫu biểu, in mẫu phiếu rà soát theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025, phôi giấy chứng nhận hộ nghèo cho các huyện/thành phố; tổ chức kiểm tra việc rà soát hộ nghèo tại các địa phương trong tỉnh, phúc tra kết quả rà soát trong trường hợp kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc có đơn thư kiến nghị.

Bên cạnh đó, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh công bố tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện; trường hợp nếu có phát sinh, khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất phương án giải quyết báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định…

MỚI - NÓNG