Có 116 kết quả :

Bậc thầy Kung Fu kéo xe hơi bằng... tai

Bậc thầy Kung Fu kéo xe hơi bằng... tai

TPO - Võ sư Kung Fu Yang Deyun đã di chuyển 2 chiếc xe bằng tai phải. Những chiếc xe được buộc lại với nhau bằng một sợi dây xích sắt, trên mỗi xe có chở theo 2 người. Tai phải của võ sư đã kéo những chiếc xe đi một đoạn dài. Sau khi thực hiện tai võ sư không hề bị thương. Deyun cho biết rằng trước đây anh ta có thể kéo được mười chiếc Audis chỉ bằng một tai.