Con đường trở thành võ tăng Thiếu Lâm

Tại chùa Thiếu Lâm vào thời điểm nhất định, mỗi hòa thượng đều phải đối mặt với một bài ''kiểm tra lớn'' mang tính quyết định thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.