Có 774 kết quả :

Dùng móc sắt câu tôm tích

Dùng móc sắt câu tôm tích

Người dân làng chài Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, dùng móc sắt dài khoảng 1,5 mét, có gắn chấu nhọn câu tôm tích trên bãi biển, khi thủy triều rút.