Mới nhất

 Đối tác Truyền thông chính thức: Chicilon Media

Đối tác Truyền thông chính thức: Chicilon Media

Mỗi ngày, có khoảng 18.000.000 lượt người xem các chương trình trên hệ thống của Chicilon. Đây chính là kênh truyền thông OOH mang lại hiệu quả quảng cáo cao với phạm vi quảng bá rộng tại Việt Nam.