Có 16 kết quả :

Lần đầu tiên việc đấu giá biển số xe được đề cập trong dự thảo luật.

Đề xuất đấu giá biển số đẹp theo suốt đời xe

TPO - Biển số xe được cấp thông qua đấu giá sẽ không bị thu hồi như qua hình thức ngẫu nhiên. Nếu quy định này được áp dụng, biển số qua đấu giá sẽ theo suốt đời xe, không bị thu hồi lại nếu mua bán, trao tặng… Đây là lần đầu tiên ý tưởng đấu giá biển số xe, đặc biệt với biển đẹp, được đưa vào dự thảo luật.
Ý kiến đề nghị đấu giá biển số xe được nêu từ nhiều năm nay nhưng chưa thực hiện được.

Vì sao chưa thể đấu giá biển số xe?

TP - Biển số xe chưa được xác định rõ ràng là tài sản hay công cụ quản lý nhà nước về trật tự giao thông, cùng với quy định tại Điều 80, Luật Giao thông đường bộ “cấm mua bán biển số của các phương tiện cơ giới” là lý do khiến việc đấu giá biển số xe chưa thể thực hiện được.
Đấu giá biển số xe ô tô: Thế nào là biển đẹp?

Đấu giá biển số xe ô tô: Thế nào là biển đẹp?

TPO - Cả cơ quan quản lý và các chuyên gia đều đồng thuận nên xem biển số đẹp là tài sản quốc gia và đưa ra đấu giá công khai, tiền thu được phục vụ các mục tiêu an sinh xã hội. Tuy nhiên, thế nào là biển đẹp, mức giá sàn cho biển đẹp thế nào vẫn còn phải bàn.