Trạm thu phí phải nằm trong phạm vi dự án

Trạm thu phí phải nằm trong phạm vi dự án
TP - Đó là điểm mới trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 159 (2013) của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ. 

Theo đó, trường hợp đặt trạm thu phí đường bộ không thuộc quy hoạch hoặc khoảng cách giữa các trạm thu phí không đảm bảo tối thiểu 70 km trên cùng tuyến đường, trước khi xây dựng trạm, Bộ GTVT cần thống nhất với UBND cấp tỉnh quyết định (đối với quốc lộ); UBND cấp tỉnh báo cáo HĐND cùng cấp quyết định (đối với đường địa phương), để đảm bảo trạm thu phí nằm trong phạm vi dự án. 

Hiện có tình trạng một số nhà đầu tư xây dựng tuyến đường bộ này, nhưng lại đặt trạm thu phí ở tuyến đường khác với mật độ giao thông lớn hơn, nhằm thu hồi vốn nhanh.

MỚI - NÓNG