Có 363 kết quả :

Ông Triệu Tài Cao dành riêng một gian nhà như "phòng truyền thống" treo ảnh lãnh đạo tỉnh chụp cùng ông khi xuống thăm khu rừng quý

“Giữ đạo” với rừng

TP - Già Cao vẫn nhớ nằm lòng vị trí từng cây gỗ rải rác trên gần 32ha đất rừng của gia đình. Ông là người suốt 50 năm tự tay chăm sóc cho rừng gỗ quý duy nhất còn sót lại ở Quảng Ninh.