Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao quyết định cho các cá nhân vừa được điều động, bổ nhiệm. Ảnh BNV
Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao quyết định cho các cá nhân vừa được điều động, bổ nhiệm. Ảnh BNV
TPO - Bộ Nội vụ vừa trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Đức Toàn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; điều động, bổ nhiệm ông Phan Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế; bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Đa, Chuyên viên chính – Thư ký Bộ trưởng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, trong những năm qua, công tác Thi đua, khen thưởng, công tác pháp chế và công tác văn phòng đã thực hiện rất tốt những nhiệm vụ nặng nề được lãnh đạo Bộ giao, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo và công chức, viên chức các đơn vị có lãnh đạo được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ kế cận về phẩm chất, năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp, giúp đỡ các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm trong công tác chuyên môn để nâng cao hơn nữa năng lực quản lý trên cương vị mới.

Bộ trưởng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm trong công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, của Bộ. Đồng thời, đề nghị các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, tiếp tục nỗ lực học hỏi, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG