Có 57 kết quả :

Ảnh minh họa

Chứng chỉ công chức, lo ngại biến thành 'giấy phép con'

TPO - Theo phương án Bộ Nội vụ đưa ra, chứng chỉ bồi dưỡng ngạch công chức tới đây sẽ là một trong những điều kiện để công chức được đăng ký dự thi, xét nâng ngạch, bổ nhiệm. Chuyên gia lo ngại, đây sẽ lại là một loại “giấy phép con” hành công chức.