TPHCM sắp có thành phố trong thành phố

TPO - Với quy mô dân số khoảng trên 1 triệu người, Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 Quận.

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị, góp ý đề án thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, việc thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức để hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao của Thành phố nhằm giúp nơi đây thành “hạt nhân”, một cực tăng trưởng mới thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân cho biết, đề án thành lập Thành phố Thủ Đức có dân số khoảng trên 1 triệu người và số đơn vị hành chính cấp xã là 34 phường (giảm 2 phường).

TPHCM sắp có thành phố trong thành phố ảnh 1 Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân báo cáo tại Hội nghị

Ông khẳng định, việc thành lập Thành phố Thủ Đức phù hợp với yêu cầu thực tiễn, gắn liền với thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế thực hiện chế độ tiền lương mới. Sau khi sắp xếp, với lượng công chức phù hợp sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, góp phần phục vụ nhân dân tốt hơn.

Các đại biểu đánh giá, đề án thành lập Thành phố Thủ Đức, các tiêu chuẩn đều đạt và vượt quy định, tuy nhiên, tiêu chuẩn phân loại đô thị chưa được đề cập. Do đó, các đại biểu đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung nội dung này.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính khi thành lập Thành phố Thủ Đức đã giảm 2 phường, tuy nhiên, các đại biểu đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh có thể sắp xếp, sáp nhập thêm một số phường có diện tích nhỏ và quy mô dân số ít để đảm bảo tinh gọn bộ máy hơn…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị cần xây dựng đề án theo tinh thần Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

MỚI - NÓNG