Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Hồng Ngự

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
TPO - Sáng 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thông qua nghị quyết thành lập 2 phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Việc thành lập phường An Bình A trên cơ sở toàn bộ 27,03 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.379 người của xã An Bình A.

Thành lập phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngựtrên cơ sở toàn bộ 19,08 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.352 người của xã An Bình B.

Thành phố Hồng Ngự được thành lập trên cơ sở toàn bộ 121,84 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 100.610 người của thị xã Hồng Ngự.

Sau khi thành lập, Thành phố Hồng Ngự có 7 đơn vị hành chính cấp xã và tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, trong những năm qua, các xã An Bình A, An Bình B có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị ngày càng được đầu tư xây dựng đồng bộ và hoàn chỉnh. Tổng thu ngân sách hàng năm của các xã đều đạt và vượt chỉ tiêu của thị xã giao, góp phần bổ sung ngân sách cho thị xã; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Cả hai xã đã được đánh giá đạt 12/12 tiêu chuẩn phường của đô thị loại III.

Cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, đô thị của 2 xã thì tại đây cũng nảy sinh nhiều vấn đề khó khăn trong công tác quản lý kinh tế, quy hoạch, xây dựng, kiến trúc, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quản lý dân cư, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan môi trường do bộ máy quản lý hành chính nhà nước vẫn được tổ chức theo mô hình chính quyền nông thôn.

Từ thực tế đó, việc thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã là yêu cầu tất yếu và cần thiết, nhằm tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp để quản lý điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Về thị xã Hồng Ngự, theo ông Tân, địa danh này có vai trò trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật - văn hóa, hành lang kinh tế biên giới của tỉnh Đồng Tháp. Những năm qua, nền kinh tế của thị xã có mức tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, phúc lợi xã hội được chú trọng, tốc độ đô thị hóa nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội cho thị xã nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung.

“Việc thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050”, ông Tân nói.

MỚI - NÓNG