Có 390 kết quả :

Bình Thuận điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Bình Thuận điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

TPO - Tỉnh Bình Thuận đã điều động, bổ nhiệm ông Võ Thanh Bình giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn Tấn Lê làm Bí thư Huyện ủy Hàm Tân, ông Nguyễn Đức Minh Tiến giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, ông Huỳnh Thanh Quang làm Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, ông Trần Vũ Ngoan giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương, ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Giám đốc Sở Tài chính.
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo của nhiều đơn vị thuộc bộ

Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng

TPO - Ngày 1/3, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ với nhân sự lãnh đạo của các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi…