Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự tại tỉnh Bạc Liêu, Khánh Hòa

Bà Cao Xuân Thu Vân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu
Bà Cao Xuân Thu Vân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu
TPO - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa và kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà.

Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa và đề nghị của Ban Công tác đại biểu, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết, Quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tấn Tuân, kể từ ngày 21/02/2020. HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Tấn Tuân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ký thay Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã ký Nghị quyết, Quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Cao Xuân Thu Vân, kể từ ngày 06/3/2020. HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu và bà Cao Xuân Thu Vân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trước đó, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bà Cao Xuân Thu Vân, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bạc Liêu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu 37/48.

Tại Khánh Hòa, HĐND tỉnh cũng tổ chức kỳ họp bất thường bầu Chủ tịch UBND và miễn nhiệm Chủ tịch HDND tỉnh. Tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI đối với ông Nguyễn Tấn Tuân.

MỚI - NÓNG
Khoảng trống khó ra rạp của phim nhà nước đặt hàng
Khoảng trống khó ra rạp của phim nhà nước đặt hàng
TPO - Nhà nước chỉ đầu tư sản xuất được 3 phim truyện/ năm. Những bộ phim này thường rơi vào tình trạng sản xuất xong để đấy mà không thể phát hành, phổ biến rộng rãi. Nguyên nhân được chỉ ra là do khoảng trống trong cơ chế sản xuất và phát hành phim sử kinh phí, ngân sách nhà nước.