BHXH Việt Nam phải đảm bảo an sinh xã hội

TP - Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ngày 7/1.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà BHXH Việt Nam đạt được và khẳng dịnh BHXH là trục chính của chính sách an sinh xã hội mà Chính phủ đang thực hiện. “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta phải đảm bảo an sinh xã hội” - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống BHXH phải chủ động tham mưu, góp ý để Chính phủ, chính quyền địa phương hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật của ngành, trước mắt là việc sửa Luật BHXH, Luật BHYT. 

Các chính sách này vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm vừa ngăn ngừa được việc trục lợi, lạm dụng từ BHXH, hướng tới cân đối Quỹ bảo hiểm. “BHXH Việt Nam làm cho toàn dân thấy rõ được lợi ích trước mắt và lâu dài của bảo hiểm trong xu hướng Nhà nước điều chỉnh giá dịch vụ công, trong đó có dịch vụ y tế để chăm sóc tốt hơn sức khỏe của nhân dân. 

Nếu không làm tốt sẽ ảnh hưởng chính sách an sinh xã hội nói chung và trực tiếp tới đời sống người thu nhập thấp”, Phó Thủ tướng đề nghị.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng nhắc việc giảm nợ đọng BHXH tại các doanh nghiệp. Mục đích là để tạo ra công bằng trong thụ hưởng chính sách. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, chính quyền địa phương cần có cách giúp doanh nghiệp vượt qua khó để đóng góp trở lại cho người lao động. 

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cần tiếp tục rà soát, xử lý việc cấp trùng thẻ, gian lận thẻ BHXH, BHYT để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động; đưa chỉ tiêu này vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ của BHXH cấp tỉnh, huyện để bình xét thi đua.

MỚI - NÓNG