Có 18 kết quả :

Nghệ thuật nằm ngoài cửa

Nghệ thuật nằm ngoài cửa

TP - Tiếng trẻ con ríu rít chạy quanh nhà, đôi mắt của tay “tướng cướp Bạch Hải Đường” (trong phim “Truy lùng băng Thuỷ Gió” của đạo diễn Tự Huy) không ánh lên vằn vện, thay vào đó là một đôi mắt hạnh phúc, đang reo theo tiếng nô đùa của đám trẻ.