Có 19 kết quả :

Đại tướng Lương Cường

Đại tướng Lương Cường, Thượng tướng Trần Quang Phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giới thiệu hai đại biểu là Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trần Quang Phương với sự đồng thuận, nhất trí cao của 100% lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Chính trị, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị và cử tri nơi công tác.