Thu hồi quyết định quy hoạch nhân sự với người vi phạm nghiêm trọng

Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú
Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú
Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ nhấn mạnh việc kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định phê duyệt quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với những trường hợp có vi phạm nghiêm trọng.

Trong bài viết "Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội 13 của Đảng", Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 đến nay, nhiều vụ việc mới, khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm đã được xem xét, kết luận rõ và xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Trong đó có cả những cán bộ giữ cương vị cao của Đảng, nhà nước, cán bộ đã nghỉ hưu, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang, với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nhắc đến công tác chuẩn bị Đại hội 13, trong đó có công tác nhân sự cấp ủy khóa mới, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ lưu ý, trong thời gian tới đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Khuyến khích và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm

Một là, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ dẫn lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói "Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn "pha". Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra".

Do đó, muốn có một đội ngũ cán bộ tốt thì cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phải tiến hành kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên.

"Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên tha hoá quyền lực, suy thoái, tham nhũng nghiêm trọng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, không xứng đáng với tư cách người đảng viên", Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ nhấn mạnh.

Thứ hai, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Trong đó, tiếp tục cụ thể hóa quy trình, thủ tục, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong việc đề xuất, tham mưu, thẩm định và quyết định trong các khâu của công tác cán bộ từ tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, giới thiệu, ứng cử đến đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ.

Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, chống chạy chức, chạy quyền, chạy khen thưởng; phòng, chống thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”.

Xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Mở rộng giám sát quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến với Đại hội 13 của Đảng.

Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ lưu ý: Phải nhận diện rõ và đấu tranh quyết liệt đối với những biểu hiện tiêu cực, “tư duy nhiệm kỳ”, “cục bộ”, “thân quen”, “lợi ích nhóm”, mất dân chủ, thiếu gương mẫu, “nể nang, dễ dãi”, “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau” trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, thực hiện chính sách đối với cán bộ.

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường giám sát các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Chú ý mở rộng giám sát các khâu trong công tác cán bộ và việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy nhằm kịp thời ngăn ngừa khuyết điểm từ lúc mới manh nha, không để thiếu sót, khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn.

Tập trung kiểm tra những tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đồng thời, kiểm tra những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm về tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, về thực hiện kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập; tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”; chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cơ hội, thực dụng; lạm dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ nhấn mạnh, qua kiểm tra, kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định phê duyệt quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với những trường hợp kết luận có vi phạm nghiêm trọng.

Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan tham mưu, cán bộ tham mưu và tổ chức, cá nhân có liên quan. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra vi phạm hoặc không chỉ đạo xử lý khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác cán bộ ở cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý.

Thứ tư, kịp thời giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là những tố cáo liên quan đến đại hội đảng.

Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ lưu ý, dự báo từ nay đến Đại hội 13 của Đảng sẽ phát sinh nhiều đơn thư tố cáo cần giải quyết kịp thời, trước hết là những tố cáo tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội, liên quan đến nhân sự cấp ủy khoá mới và đại biểu dự đại hội Đảng các cấp.

Qua giải quyết tố cáo, một mặt phải xử lý nghiêm minh các trường hợp kết luận có vi phạm; mặt khác, kiên quyết đấu tranh với tình trạng lợi dụng dịp tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội.

Thứ năm, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu nhiều lĩnh vực, nhất là về công tác tổ chức cán bộ.

Đặc biệt, phải thực sự công tâm, khách quan, bản lĩnh, không nể nang, né tránh, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thách thức, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo đối với cấp ủy viên, đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý về hành vi tha hoá quyền lực, chạy chức, chạy quyền, tiêu cực, tham nhũng, "lợi ích nhóm"…

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG