Phượng Hoàng cổ trấn đang chìm trong ngập lụt, đã tồn tại bao năm?

Phượng Hoàng cổ trấn đang chìm trong ngập lụt, đã tồn tại bao năm?
TPO - Trước khi bị nước lũ gây ngập lụt, Phượng Hoàng cổ trấn là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Trung Quốc, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Phượng Hoàng cổ trấn thuộc tỉnh nào của Trung Quốc?

1. Phượng Hoàng cổ trấn thuộc tỉnh nào của Trung Quốc?

 • icon

  Giang Tây

 • icon

  Hồ Nam

 • icon

  Tân Cương

Nguồn gốc tên “Phượng Hoàng cổ trấn”?

2. Nguồn gốc tên “Phượng Hoàng cổ trấn”?

 • icon

  Dựa theo tích xưa

 • icon

  Dựa theo một bài thơ cổ

 • icon

  Do người lập ra trấn đặt

Phượng Hoàng cổ trấn đã tồn tại bao nhiều năm?

3. Phượng Hoàng cổ trấn đã tồn tại bao nhiều năm?

 • icon

  Hơn 2.000 năm

 • icon

  Hơn 2.500 năm

 • icon

  Hơn 3.000 năm

Phượng Hoàng cổ trấn gắn liền với con sông nào?

4. Phượng Hoàng cổ trấn gắn liền với con sông nào?

 • icon

  Hoàng Hà

 • icon

  Châu Giang

 • icon

  Đà Giang

Thị trấn cổ này là nơi sinh sống của người dân tộc nào?

5. Thị trấn cổ này là nơi sinh sống của người dân tộc nào?

 • icon

  Người Choang, Hồi và Hán

 • icon

  Người Mãn, Hà Nhì và Hán

 • icon

  Người Thổ Gia, Miêu và Hán

Đa phần kiến trúc lớn của Phượng Hoàng cổ trấn giữ lại đến ngày nay là từ thời nào?

6. Đa phần kiến trúc lớn của Phượng Hoàng cổ trấn giữ lại đến ngày nay là từ thời nào?

 • icon

  Nhà Đường

 • icon

  Nhà Thanh

 • icon

  Nhà Minh

Phượng Hoàng cổ trấn nổi tiếng nhất với bao nhiêu cây cầu?

7. Phượng Hoàng cổ trấn nổi tiếng nhất với bao nhiêu cây cầu?

 • icon

  9

 • icon

  10

 • icon

  11

Món ăn nào là đặc sản của Phượng Hoàng cổ trấn?

8. Món ăn nào là đặc sản của Phượng Hoàng cổ trấn?

 • icon

  Bánh tép

 • icon

  Bánh kếp hành

 • icon

  Bánh kẹp

Phượng Hoàng cổ trấn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm nào?

9. Phượng Hoàng cổ trấn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm nào?

 • icon

  2007

 • icon

  2008

 • icon

  2009

Phượng Hoàng cổ trấn là quê hương của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc nào?

10. Phượng Hoàng cổ trấn là quê hương của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc nào?

 • icon

  Lỗ Tấn

 • icon

  Tào Tuyết Cần

 • icon

  Thẩm Tòng Văn

MỚI - NÓNG