Có 91 kết quả :

Phân bổ gần 1 triệu liều vắc xin Pfizer

Phân bổ gần 1 triệu liều vắc xin Pfizer

TPO - Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư có kế hoạch phân bổ gần 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho 13 địa phương, 18 bệnh viện, viện thuộc trung ương, các đơn vị, ngành trong cả nước. Số vắc xin này được mua từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là đợt phân bổ vắc xin thứ 55 tại Việt Nam.