Lần đầu tiên Việt Nam đào tạo 8 chuyên ngành thạc sĩ về an ninh phi truyền thống

Lần đầu tiên Việt Nam đào tạo 8 chuyên ngành thạc sĩ về an ninh phi truyền thống
TPO - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa ban hành Quyết định chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành Quản trị An ninh phi truyền thống với 8 chuyên ngành lần đầu tiên ở Việt Nam.

Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Ủy viên Hội đồng lý luận Bộ Công an, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống, Khoa Quản trị và Kinh doanh – ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết 8 chuyên ngành về từng lĩnh vực an ninh gồm: Chính sách và chiến lược an ninh an ninh phi truyền thống; An ninh và Phát triển bền vững địa phương; An ninh kinh tế và an ninh tài chính; An ninh doanh nghiệp; Rủi ro thị trường và điều tra thương mại; An ninh thông tin và An ninh mạng; An ninh con người và an ninh môi trường; An ninh hàng không.

GS.TS Nguyễn Xuân Yêm cho hay đến nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, chưa có trường đại học nào có mã ngành đào tạo về Quản trị An ninh phi truyền thống (QTANPTT). Một số nước phát triển mới chỉ có những ngành gần như ở Mỹ là chống khủng bố.

Từ năm 2013 các chuyên gia và nhà khoa học đầu ngành tại Khoa Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội đã tiên phong nghiên cứu và thiết kế chương trình đào tạo Thạc sĩ (QTANPTT).

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về văn bằng:

Nhóm 1: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp, các nhóm ngành Kinh doanh, Quản trị - Quản lí, Luật, An ninh và trật tự xã hội, Quân sự được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 3 học phần (9 tín chỉ) là Tổng quan về phát triển bền vững; Hội nhập toàn cầu và an ninh; Hệ thống pháp luật Việt Nam về an toàn và an ninh.

Nhóm 2: Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc lĩnh vực: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Toán và thống kê; Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật; Công nghệ Kỹ thuật, Kiến trúc và Xây dựng; Sản xuất và chế biến; Nông – lâm nghiệp và thủy sản; Thú ý; Môi trường và bảo vệ môi trường; Sức khỏe; Nhân văn; Báo chí & Thông tin; Nghệ thuật; Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên được dự thi sau khi có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 4 học phần: Tổng quan về Khoa học quản trị; Tổng quan về phát triển bền vững; Hội nhập toàn cầu và an ninh; Hệ thống pháp luật Việt Nam về an toàn và an ninh.

Thí sinh thuộc nhóm 1 và nhóm 2 phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nước, hành chính, an ninh, kinh tế - xã hội, kinh doanh, ngoại giao hoặc các hoạt động liên quan tới an ninh phi truyền thống.

MỚI - NÓNG