Có 21 kết quả :

Thầy Thích Trúc Thái Minh hoằng pháp tại Hàn Quốc

Thầy Thích Trúc Thái Minh hoằng pháp tại Hàn Quốc

Thầy Thích Trúc Thái Minh - Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN), trụ trì chùa Ba Vàng cùng phái đoàn vừa kết thúc 7 ngày hoằng Pháp tại Hàn Quốc, theo sự thỉnh cầu của các đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng tại Hàn Quốc.