Có 147 kết quả :

Bức ảnh thờ này đã được chỉnh sửa và thay thế trong bản phim chiếu rạp từ 1/4

'Dạ cổ hoài lang' thay ảnh bà Tống Mỹ Linh

TPO - Nhà sản xuất “Dạ cổ hoài lang” thông báo trong bản phim mới, bức ảnh thờ nhân vật bà Tư vốn được photoshop từ bức ảnh của bà Tống Mỹ Linh, đã được thay thế bằng một hình ảnh khác. Bản phim mới bắt đầu được chiếu tại các rạp từ 1/4.