Có 370 kết quả :

Người dân thủ đô Niamey xuống đường ngày 13/8 để phản đối ECOWAS và Pháp. (Ảnh: AP)

Phe đảo chính Niger nắm ‘át chủ bài’, phương Tây bí cách

TPO - Một tuần sau thời hạn chót mà Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đặt ra để phe đảo chính Niger phục chức cho tổng thống bị lật đổ, chưa có hành động can thiệp quân sự nào được thực hiện. Giới phân tích cho rằng phe đảo chính đang chiếm được ưu thế, trong khi tổ chức khu vực cũng như phương Tây có rất ít lựa chọn.
Một nhóm người Niger vẫy cờ Nga khi tập trung trên đường phố thủ đô ngày 6/8 để ủng hộ phe đảo chính. (Ảnh: AP)

Đến hạn chót bị dọa can thiệp quân sự, phe đảo chính Niger cắt tiết gà ăn mừng

TPO - Ngày 6/8, Niger đóng cửa không phận, vào thời hạn chót mà nhóm các quốc gia Tây Phi đặt ra để buộc phe đảo chính Niger phải khôi phục quyền lực cho vị tổng thống dân cử. Các thủ lĩnh đảo chính và hàng ngàn người ủng hộ tập trung ở thủ đô, cắt tiết gà trang trí bằng màu cờ của Pháp để ăn mừng.