Có 26 kết quả :

MiG-21 trong không quân Ấn Độ

Chiến đấu cơ nào sống dai nhất lịch sử?

TPO - Máy bay quân sự thường có tuổi thọ ngắn, đặc biệt là trong thời kỳ công nghệ lên hương. Máy bay ưu tú nhất của Thế chiến thứ nhất có thể trở nên lỗi thời trong vài tháng. Mọi thứ không khác nhiều trong Thế chiến thứ hai.
Quân đội Hàn Quốc hiện đại, trang bị tốt hơn Triều Tiên nhiều lần

Tại sao Mỹ không để Hàn Quốc tự bảo vệ mình trước Triều Tiên?

TPO - Dân số Hàn Quốc lớn gấp đôi so với Triều Tiên và nền kinh tế công nghệ hiện đại hơn 40 lần. Một quốc gia có những đặc điểm đó có khả năng tạo ra bất kỳ lực lượng phòng thủ nào họ muốn hoặc cần (bao gồm xây dựng kho vũ khí hạt nhân, nếu họ chọn) để ngăn chặn hoặc đánh bại kẻ thù. Vì sao Mỹ vẫn cần phải bảo vệ Hàn Quốc trước Triều Tiên?