Có 845 kết quả :

Doanh thu bảo hiểm nhân thọ giảm

Doanh thu bảo hiểm nhân thọ giảm

TPO - Năm 2023, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 227.100 tỷ đồng, giảm 8,3% so với năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt gần 156.000 tỷ đồng, giảm 12,5%, bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 71.100 tỷ đồng. Doanh thu phí bảo hiểm từ quý II/2023 tới nay liên tiếp giảm.
Từ năm 2025, đất không có giấy tờ được cấp sổ đỏ khi nào?

Từ năm 2025, đất không có giấy tờ được cấp sổ đỏ khi nào?

TPO - Luật Đất đai sửa đổi vừa được thông qua, quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai.