Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Các cấp bộ Đoàn cần nêu cao khát vọng cống hiến, lẽ sống tuổi trẻ

TPO - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, thế hệ trẻ Quảng Ngãi chính là những chủ nhân tương lai, đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh và mục tiêu, tầm nhìn xây dựng đất nước đến năm 2030, 2045 như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, diễn ra phiên trọng thể. Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cần suy nghĩ những giá trị mới, sản phẩm mới trong nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, ghi nhận và biểu dương những kết quả của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Quảng Ngãi là một trong những đơn vị đầu tiên của cụm Nam Trung bộ và cả nước hoàn thành việc cập nhật dữ liệu đoàn viên trực tuyến. Năm năm tới là thời kỳ đất nước tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế tri thức với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Quá trình chuyển đổi số quốc gia sẽ tác động tới nhiều lĩnh vực, cũng như tới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới mở ra cho người trẻ nhiều cơ hội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Năm năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi đã có những bước phát triển mới, khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt và tổ chức phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng, trong triển khai 3 phong trào hành động cách mạng, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và cần suy nghĩ những giá trị mới, những sản phẩm mới trong nhiệm kỳ mới. Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá, trong đó có nhiều nội dung tổ chức Đoàn và thanh niên Quảng Ngãi phải là những người xung kích, đi đầu, như chủ trương đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi.

“Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cần có giải pháp tập hợp, phát huy khả năng sáng tạo, trí tuệ của thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương cũng như các vấn đề của chính thanh niên; tận dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn; phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức sáng tạo, các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của thanh niên để tham gia có hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà”, Bí thư TƯ Đoàn lưu ý.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Các cấp bộ Đoàn cần nêu cao khát vọng cống hiến, lẽ sống tuổi trẻ ảnh 1

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại Đại hội.

Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi cần cụ thể hóa nghị quyết để xác lập các nội dung, hoạt động tham gia phát triển kinh tế biển, du lịch biển; tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” để góp sức cùng tuổi trẻ và nhân dân cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

“Thế hệ trẻ chính là những chủ nhân tương lai, đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh và mục tiêu, tầm nhìn xây dựng đất nước đến năm 2030, 2045 như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần nêu cao khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên của tuổi trẻ. Cần tập trung giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị 'Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên'”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ thành việc làm thường xuyên, hằng ngày và quan trọng đối với mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi. Chủ động nắm bắt tình hình thanh niên, nhất là công nhân lao động trẻ, học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc và thanh niên tôn giáo; chủ động lan tỏa các thông tin tích cực; đấu tranh với cái xấu, với những biểu hiện suy thoái và với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phải phấn đấu làm sao để những diễn biến tư tưởng, xu hướng, trào lưu trong giới trẻ luôn kịp thời có sự định hướng và hỗ trợ tốt nhất của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Tận dụng những lợi thế về văn hóa của địa phương để phát triển kinh tế, du lịch

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho rằng, Quảng Ngãi là mảnh đất có bề dày lịch sử về văn hóa Sa Huỳnh, có nhiều dấu vết văn hoá cổ xưa như Thành cổ Châu Sa, Gò Vàng…; có nhiều di tích lịch sử cách mạng như Ba Tơ, Sơn Mỹ, Ba Gia, Trà Bồng, Vạn Tường… Đây là những nền tảng quan trọng để tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ. Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cần định hướng để tuổi trẻ thấm nhuần những giá trị, truyền thống anh hùng, những giá trị đặc trưng, tốt đẹp của quê hương Quảng Ngãi, từ đó khơi dậy, cổ vũ những khát vọng, những hành động đẹp, thói quen tốt trong thanh niên.

Bên cạnh đó, cần tập trung giáo dục và tạo môi trường để thanh thiếu nhi tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của tỉnh. Tuổi trẻ phải là những người biết tận dụng chính những lợi thế về văn hóa của địa phương để làm nền tảng phát triển kinh tế, du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh của quê hương Quảng Ngãi đến bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc và trên thế giới.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Các cấp bộ Đoàn cần nêu cao khát vọng cống hiến, lẽ sống tuổi trẻ ảnh 2

Anh Nguyễn Tường Lâm trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của T.Ư Đoàn tặng các đại biểu có nhiều cống hiến cho công tác Đoàn

Để làm được điều đó, yếu tố then chốt là công tác cán bộ Đoàn. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên; giỏi kỹ năng, nghiệp vụ; gắn bó với thanh niên, sâu sát cơ sở, làm việc chủ động, sáng tạo. Mỗi cán bộ Đoàn cũng cần ý thức đầy đủ trách nhiệm, tình cảm của mình đối với thanh niên, với Đoàn, giữ gìn hình ảnh, tư cách, đạo đức, tính tự giác nêu gương và không ngừng nỗ lực phấn đấu để ngày càng hoàn thiện, trưởng thành…

“Quảng Ngãi là tỉnh có địa bàn đa dạng, có đồng bằng, miền núi, miền biển, huyện đảo. Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh có điều kiện rất khác nhau, đặc điểm tình hình thanh niên cũng khác nhau. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí cần chú trọng có giải pháp phù hợp trong xây dựng tổ chức; phát huy thế mạnh riêng có, đặc thù của từng địa phương, để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở” - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm.

Mặt khác, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, nhất là quan tâm đến chất lượng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Các cấp bộ Đoàn cần nêu cao khát vọng cống hiến, lẽ sống tuổi trẻ ảnh 3

Toàn cảnh Đại hội.

“Sau 5 năm tới, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ tạo dựng được những môi trường để thanh niên thực hiện khát vọng, phát triển bản thân. Vì chính những môi trường hôm nay các cấp bộ Đoàn tạo ra, là tiền đề quan trọng để hình thành lớp thanh niên, nguồn nhân lực cho sự phát triển, những chủ nhân tương lai của tỉnh Quảng Ngãi”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Chúng ta kỳ vọng Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ tới với những sáng tạo mới, đề xuất được nhiều mô hình, cách làm mới cho phong trào thanh thiếu nhi cả nước và tin tưởng rằng đoàn viên, thanh thiếu nhi các dân tộc của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, mang hết nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện hoàn thành xuất sắc các chương trình, mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 31 anh, chị. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 10 anh, chị. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn gồm 5 anh, chị.

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XV gồm 3 anh, chị: Anh Lê Văn Vin, Trần Đăng Minh và chị Hồ Thị Thu Thanh.

Tin liên quan