Có 34 kết quả :

'Ly Ly' vọng một nhịp cầu

'Ly Ly' vọng một nhịp cầu

TP - Bà Nguyễn Thị Mía tay không ngừng lia từng nhát rựa ngọt xớt, nói như thể sẽ không bao giờ được nói: “Tui già như ri, chờ cả đời để nhìn thấy cây cầu, dù nhỏ thôi bắc qua thôn. Chờ mãi mà không thấy. Thôi thì ráng đợi vài năm nữa, có cây cầu rồi chết cũng thỏa lòng”.