63% trường Đại học của Việt Nam được kiểm định

63% trường Đại học của Việt Nam được kiểm định
TPO - Tính đến ngày 31/1, có 63% trường đại học và 342 chương trình đào tạo được kiểm định.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì cuộc họp với một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ và Viện Khoa học giáo dục Việt Nam về định hướng nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong giai đoạn tới.

Đây là một trong những hoạt động nhằm chuẩn bị chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại cuộc họp, các đơn vị chuyên môn đã báo cáo kết quả triển khai một số Đề án nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, trong đó tập trung vào kết quả triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025” (gọi tắt là Đề án 69).

Sau 2 năm triển khai Đề án này, hệ thống văn bản nhằm tạo hành lang pháp lý đẩy mạnh tự chủ đại học đã được ban hành và đang tiếp tục được hoàn thiện; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, các trường đại học có đào tạo ngành sư phạm, các trường sư phạm đang được triển khai theo đúng tiến độ.

Bước đầu đã hình thành được hệ thống xếp hạng đại học Việt Nam gắn kết với khu vực và thế giới, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học làm cơ sở quan trọng để xếp hạng các đại học của Việt Nam. Nâng dần thứ hạng của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong các bảng xếp hạnh quốc tế.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang chủ trì xây dựng chuẩn chương trình đào tạo của các nhóm ngành, đây sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để minh bạch và nâng cao chất lượng đào tạo đại học.

Nhìn lại giai đoạn đầu triển khai Đề án 69, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, có 3 trụ cột chính nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học cần được bám sát là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức.

Đối với đào tạo, Bộ trưởng lưu ý đến việc sớm ban hành được các chuẩn chương trình đào tạo của các nhóm ngành, căn cứ vào đó để giám sát, kiểm tra, minh bạch chất lượng đào tạo.

Đối với nghiên cứu khoa học, cốt lõi là hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học, từ đó lan tỏa các hoạt động nghiên cứu và nâng cao chất lượng đào tạo. Chuyển giao tri thức là sự gắn kết hiệu quả giữa đại học với doanh nghiệp.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 69, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị sớm kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án; xem xét rà soát, tích hợp mục tiêu, nhiệm vụ của các Đề án khác như Đề án về nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học; nhiệm vụ quy hoạch các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục… nhằm tạo sự thống nhất, tránh xung đột, phân tán nguồn lực.

Mục tiêu chung của Đề án 69 là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của hệ thống giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực; góp phần nâng cao chất lượng và năng suất lao động, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường năng lực cạnh tranh của quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

MỚI - NÓNG