Vẫn lùm xùm ở ĐH Hùng Vương TPHCM

ĐH Hùng Vương TPHCM. Ảnh: Dân Trí
ĐH Hùng Vương TPHCM. Ảnh: Dân Trí
TP - Để tạo điều kiện cho Trường Đại học Hùng Vương khắc phục các nguyên nhân dẫn đến ngừng tuyển sinh và kiện toàn tổ chức, nhân sự, điều kiện cơ sở vật chất, UBND TPHCM vừa đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến về việc kéo dài thời gian hoạt động của Hội đồng Quản trị nhà trường nhiệm kỳ 2011-2015 đến 31/8/2016.

Trước đó, Đại học Hùng Vương tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ  2015-2020. Tuy nhiên, UBND TPHCM chưa công nhận Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 theo đề nghị của Đại hội cổ đông bất thường nhà trường. 

Lý do Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 có 10 thành viên, nhưng trong hai năm qua, có 3 thành viên không dự họp Hội đồng quản trị và trường không có khả năng triệu tập trên 75% thành viên hội đồng quản trị họp theo đúng quy định. 

Ngoài ra, một số cán bộ, giảng viên không thống nhất về một số vấn đề trong công tác điều hành nhà trường, về vốn góp, về đầu tư cơ sở vật chất…

MỚI - NÓNG