Ứng trước hơn 3.500 tỷ đồng đối ứng dự án ODA

Ứng trước hơn 3.500 tỷ đồng đối ứng dự án ODA
TP - Chính phủ vừa quyết định ứng trước 3.590,9 tỷ đồng vốn đối ứng ODA từ nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015, theo danh mục và mức vốn ứng trước đối với các chương trình, dự án ODA của Bộ GTVT và các địa phương.

Số vốn ứng này được thực hiện và thanh toán đến hết tháng 3/2015. Bộ KH&ĐT được giao trách nhiệm thông báo danh mục, mức vốn ứng của từng dự án và hướng dẫn các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. 


Từ năm 2015, sẽ bố trí kế hoạch vốn để thu hồi số vốn đối ứng kể trên, cân đối đủ vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA theo cam kết với các nhà tài trợ ODA.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm