Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:Tôi đánh giá cao Đoàn Thanh niên

Các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016 vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: Xuân Tùng
Các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016 vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: Xuân Tùng
TPO - 1.445 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp toàn quốc được tuyên dương; nhiều mô hình, cách làm hay được xây dựng, nhân rộng như Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác, Tuyên dương dưới cờ, Tủ sách Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, Hành trình làm theo lời Bác... Đó là một trong những kết quả triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ 2012-2017.  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:Tôi đánh giá cao Đoàn Thanh niên ảnh 1

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, xác định nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:Tôi đánh giá cao Đoàn Thanh niên ảnh 2

Chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam", các hoạt động phát hiện, tuyên dương người tốt, việc tốt, liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được triển khai sâu rộng. Qua đó đã cổ vũ, động viên, tạo động lực cho thanh thiếu nhi rèn luyện, phấn đấu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:Tôi đánh giá cao Đoàn Thanh niên ảnh 3

Nhiều mô hình, cách làm hay đã được xây dựng, nhân rộng. Tiêu biểu mô hình Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác; Tuyên dương dưới cờ; Tủ sách Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác; Hành trình làm theo lời Bác...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:Tôi đánh giá cao Đoàn Thanh niên ảnh 4

Trong nhiệm kỳ, đã có 23.507 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh, 1.445 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp toàn quốc được tuyên dương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:Tôi đánh giá cao Đoàn Thanh niên ảnh 5 Đặc biệt trong nhiệm kỳ, T.Ư Đoàn đã tổ chức thành công Liên hoan Thanh niên tiên tiến và Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III năm 2014 tại Hà Nội. 200 điển hình được tuyên dương. Trong ảnh, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng trao khen thưởng cho các gương xuất sắc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:Tôi đánh giá cao Đoàn Thanh niên ảnh 6 Kể từ sau Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc lần thứ III, 2014, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút hàng triệu lượt thanh niên tham gia. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:Tôi đánh giá cao Đoàn Thanh niên ảnh 7

Tại Liên hoan Thanh niên tiên tiến và Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ IV năm 2016, có 445 điển hình được tuyên dương. Trong ảnh, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Nguyễn Phú Trọng trao khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc nhất

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:Tôi đánh giá cao Đoàn Thanh niên ảnh 8

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận: Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn làm tốt chức năng trường học XHCN của thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã vận dụng sáng tạo,cụ thể hoá việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị, với mỗi tầng lớp thanh thiếu nhi; đưa các nội dung học tập và làm theo Bác vào các chương trình, phong trào, cuộc vận động của Đoàn, Hội, Đội với nhiều hình thức, cách làm phù hợp... 
"Tôi đánh giá cao Đoàn Thanh niên đã hưởng ứng tích cực việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi đề nghị việc tuyên dương 445 thanh niên tiên tiến xuất sắc lần này cũng như phong trào thi đua "Người tốt việc tốt" của Đoàn cần được nhân rộng, lan toả để mọi người cùng học tập, cùng làm theo", Tổng Bí thư nêu rõ.

MỚI - NÓNG