Tập huấn kiểm tra kim loại nặng trong nước

Tập huấn kiểm tra kim loại nặng trong nước
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa qua trên địa bàn tỉnh Nam Định đã tổ chức lớp tập huấn lấy mẫu kiểm nghiệm và thực hành kiểm tra kim loại nặng trong các sản phẩm thực phẩm và nguồn nước.

Lớp tập huấn được tổ chức bởi trường Đại học Y Dược Thái Bình, phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định, thu hút 60 học viên tham gia là các cán bộ của Trung tâm Y tế, Phòng Y tế 10 huyện thành phố, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định, Chi cục quản lý nông lâm thủy sản và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Nội dung chính tập trung vào 2 phần lý thuyết và thực hành về phương pháp lấy mẫu và kiểm tra nhanh 3 chỉ tiêu kim loại nặng trong nguồn nước và sản phẩm thực phẩm như chì, asen và cacidmi.

Trong 3 ngày, từ ngày 21-23/11/2014, các học viên tham gia lớp tập huấn đã thực hiện được thành thạo các kỹ thuật nêu trên, qua đó vận dụng kiến thức đã học để triển khai đồng bộ tại các địa phương.

MỚI - NÓNG