Có 54 kết quả :

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại đại hội, trong đó nhấn mạnh: Gia Lâm cần phát huy thế mạnh để lên quận trước năm 2025

Gia Lâm phát huy thế mạnh để lên quận trước năm 2025

Với các chỉ số phát triển vượt bậc, hạ tầng hoàn thiện và có nhiều “dư địa” để xây dựng huyện thành quận trong tương lai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Gia Lâm cần phát huy các thế mạnh, tận dụng cơ hội để trở thành quận trước năm 2025.