Có 15 kết quả :

Súng lục tự động Beretta 93 được công ty Beretta Italy thiết kế vào cuối những năm 1970 cho các lực lượng cảnh sát và quân đội.

Khám phá súng lục đặc biệt nhất thế giới

Khẩu Beretta 93 đang được sử dụng bởi các đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố của Ý, ngoài ra nó cũng được xuất khẩu cho Honduras. Điểm đặc biệt nhất của khẩu súng này là tốc độ bắn (lý thuyết) ở chế độ tự động lên tới 1.100 phát/phút.