Có 311 kết quả :

Quốc lộ qua Tây Nguyên với một số đoạn chưa đảm bảo chất lượng.

Trừ tiền nhà thầu tuyến quốc lộ qua Tây Nguyên nếu bảo trì kém

TPO - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa kiểm tra và phát hiện công tác bảo trì các tuyến đường quốc lộ qua Tây Nguyên chưa đạt. Theo đó, Tổng cục ĐBVN yêu cầu Cục Quản lý đường bộ (QLĐB III) kiên quyết giảm trừ tiền các nhà thầu nếu các đơn vị để xảy ra tồn tại hoặc làm kém trong công tác bảo dưỡng thường xuyên.